Allergimedisiner

Pollensesongen har startet. Vi anbefaler at alle med kjent allergi tar medisiner fremover, for minst mulig tvil om symptomer skyldes […]

INFORMASJON PER 02.03.20 OM CORONAVIRUS

Har du de siste 14 dager fått luftveisinfeksjon etter opphold i områder med pågående koronasmitte, ELLER hatt nærkontakt siste 14 dager med personer som har fått påvist […]

Reseptfornyelser

Vi ønsker at du bruker helsenorge.no ved behov for fornying av resepter på faste medisiner. Vi prioriterer disse meldingene og […]