Vi har åpent i hele sommer, og forsøker å være tilgjengelig og gi best mulig helsetjeneste. Det er likevel ikke mulig å besvare telefon og henvendelser i samme grad som vanlig. Vi vikarierer for hverandre ved ferieavvikling.  E-konsultasjoner er stengt når den enkelte lege har ferie. Ring alltid ved behov for øyeblikkelig hjelp, evt til legevakt eller 113. Det er i ferietid ikke mulighet til å betjene generelle spørsmål som ikke haster. Vi forsøker å tilby legetime for problemer som haster eller er avtalt oppfølging av kjent sykdom. For andre plager vil du få best hjelp av fastlegen etter ferieavvikling. GOD SOMMER!