Sykemelding på kontoret

Rolf Reitan er sykemeldt i en periode fremover grunnet egen operasjon. Vi jobber med å finne en vikar. Inntil vi har en vikar på plass kan det bli noe lengre ventetid både for dere som har Reitan som fastlege og også hos de andre legene på kontoret.

Vi har daglig rom for akutte henvendelser for alle som har fastlege her hos oss. Dersom behovet for akuttime handler om sykemeldingsbehov uten egentlig behov for legetilsyn vil vi be om at de som har mulighet for å bruke egenmelding bruker dette i første omgang. De som har behov for en vurdering hos lege vil vi selvsagt se på en legetime!

Henrik Straume har overtatt etter Arne Flataker

Arne Flataker er blitt pensjonist og Henrik Straume har overtatt fastlegejobben etter han her på Danmarksplass legesenter. Alle som hadde Arne Flataker som fastlege har nå Henrik Straume som fastlege.


Velkommen til Danmarksplass Legesenter. Vi anbefaler at du bruker helsenorge.no for å bestille timer, se linker nedenfor.

Ved akutt sykdom eller andre henvendelser som haster, ring oss, ikke send melding. Vårt telefonnummer er 55 59 61 30.
Ved akutte henvendelser utenom åpningstid kontakt Bergen Legevakt på tlf 55 56 87 00 eller medisinsk nødtelefon på 113