Danmarksplass Legesenter
 • Attest i forbindelse med reiser

  juli 8, 2021

  Det er stor pågang av syke i sommer. Vi har derfor ingen mulighet for koronatester eller attester i forbindelse med reiser til utlandet.

  les mere
 • Sommer og ferieavvikling

  juni 13, 2021

  Vi har åpent i hele sommer, og forsøker å være tilgjengelig og gi best mulig helsetjeneste. Det er likevel ikke mulig å besvare telefon og henvendelser i samme grad som vanlig. Vi vikarierer for hverandre ved ferieavvikling. Det betyr at legen(e) som er på jobb har vanlig drift med pasienter på dagtid, deretter leser samme lege meldinger til 1-4 andre leger om ettermiddagen. Om dette skal fungere er det viktig med mest mulig presis informasjon om din vurdering av hastegrad. Unngå unødige meldinger. E-konsultasjoner leses/besvares innen fem arbeidsdager. Ring derfor alltid ved behov for øyeblikkelig hjelp, evt til legevakt eller 113. Det er i ferietid ikke mulighet til å betjene generelle spørsmål som ikke haster. Vi forsøker å tilby legetime for problemer som haster eller er avtalt oppfølging av kjent sykdom. For andre plager vil du få best hjelp av fastlegen etter ferieavvikling. GOD SOMMER!

  les mere
 • Covid-19-vaksine

  juni 26, 2021

  Vi er nå i all hovedsak ferdige med coronavaksinering på legekontoret. Videre vaksinering vil skje i regi av Bergen kommune. De har oppdatert informasjon om vaksinering av ulike alderstrinn på sine nettsider. Om du ikke er vaksinert og tilhører en av risikogruppene på fhi sin liste kan du sende spørsmål om vaksinering til fastlegen din, evt kan pårørende ringe med beskjed. Vi har har da mulighet for å rekvirere vaksine ved vaksinasjonssenter i kommunen. Dette gjelder kun de som kunne ha vært vaksinert allerede eller har nyoppstått sykdom, ikke for andre som ønsker endret prioritet, f eks pga reiser og ferieavvikling.

  Vi tilbyr ikke vaksinen fra Janssen hos oss. Denne har redusert effekt og større risiko for alvorlige bivirkninger enn vaksinene i det ordinære programmet i Norge.

  Vi har dessverre ikke kapasitet til å tilby etterregistrering av vaksiner satt i utlandet.

  les mere
 • Velkommen til Danmarksplass Legesenter

  juni 16, 2020

  Vi forsøker å være mest mulig tilgjengelig for deg.
  For å unngå smitte er det nødvendig med forhåndsavtale, vi har ikke lenger drop-in. Dette gjelder både legetimer og kontakter i luken og på laboratoriet.
  OBS: Du kan IKKE komme til legekontoret om du er i karantene, eller de siste to ukene har hatt feber, hoste, tungpust, tett/rennende nese, sår hals, øresmerter, nedsatt lukte- og/eller smakssans, magesmerter, diare, kvalme eller oppkast, hodepine med sykdomsfølelse. Ta kontakt elektronisk eller via telefon ved plager som dette, du kan selv avbestille timer via helsenorge. Unnngå unødig opphold på venterommet før / etter timen. Du kan ikke ta med deg andre til kontoret når du selv har avtale.

  Vi anbefaler at du bruker helsenorge.no for å bestille timer, se nedenfor. Om du har behov for time samme eller neste dag, send e-kontakt og skriv nøye hva det gjelder, vær tilgjengelig på telefon hele dagen. Ring til oss eller legevakt ved akutt forverring i ventetiden, evt 113
  Send e-konsultasjon for andre henvendelser om medisinske spørsmål, obs gjennom profilen til den spørsmålet gjelder.

  Covid-19
  Vi har ikke anledning til å besvare generelle spørsmål om covid-19. For oppdatert informasjon på flere språk, se fhi.nohelsenorge.no og bergen.kommune.no
  Generell informasjon og avtale om testing kan du få via Bergen kommune, tlf 55 56 77 00. Du kan også ringe Folkehelseinstituttet, tlf: 815 55 015

  les mere
 • Allergimedisiner

  mars 21, 2021
  Vi anbefaler at alle med kjent pollenallergi tar medisiner til september/oktober, for minst mulig tvil om symptomer skyldes allergi eller luftveisinfeksjon.
  Om du tidligere har fått behandling som du er fornøyd med kan du sende elektronisk spørsmål om reseptfornyelse. Send e-konsultasjon ved kjent allergi og ønske om å endre medisiner, skriv i tilfelle hva du har brukt og hva som tidligere har fungert best. Om du har allergisk astma bør du behandles.  Ved en eventuell koronainfeksjon er det en fordel med mest mulig stabile lunger og luftveier.
  les mere

Velkommen til Danmarksplass Legesenter. Vi anbefaler at du bruker helsenorge.no for å bestille timer, se linker nedenfor.

Ved akutt sykdom eller andre henvendelser som haster, ring oss, ikke send melding. Vårt telefonnummer er 55 59 61 30.
Ved akutte henvendelser utenom åpningstid kontakt Bergen Legevakt på tlf 55 56 87 00 eller medisinsk nødtelefon på 113