Oppdatert kontaktinformasjon

Vi har oppdatert innholdet under kontaktinformasjon. Se gjerne på dette for informasjon om hvordan og når du bør ringe og når du er bedre tjent med å bruke helsenorge.no for å kontakte oss. Fra august 2019 må du åpne for kontakt via helsenorge.no for fortsatt å motta sms med timepåminning.

Henrik Straume har overtatt etter Arne Flataker

Arne Flataker er blitt pensjonist og Henrik Straume har overtatt fastlegejobben etter han her på Danmarksplass legesenter. Alle som hadde Arne Flataker som fastlege har nå Henrik Straume som fastlege.


Velkommen til Danmarksplass Legesenter. Vi anbefaler at du bruker helsenorge.no for å bestille timer, se linker nedenfor.

Ved akutt sykdom eller andre henvendelser som haster, ring oss, ikke send melding. Vårt telefonnummer er 55 59 61 30.
Ved akutte henvendelser utenom åpningstid kontakt Bergen Legevakt på tlf 55 56 87 00 eller medisinsk nødtelefon på 113