Pensjonering
Rolf Reitan har nå blitt pensjonist. Vi vet at han vil bli savnet! Alle pasientene hans  har nå fått ny fastlege ved Danmarksplass legesenter.

Utvidelse, 2 for 1
Som følge av pensjonering får vi en løsning med 2 for 1. Rolf Reitan erstattes av to erfarne leger som har overtatt fastlegeansvaret (ikke vikarer). HELFO har gjennomført tilfeldig fordeling av pasienter mellom de to legene,  Andreas Nøttveit og Gunnhild Olsen  VELKOMMEN TIL NYE FASTLEGER!

Utvidelse, LIS1
I tillegg til to nye fastleger starter Sindre Hoff Petersen i stilling som LIS1 (tidligere kalt turnuslege). Han har avtale med Bergen kommune og skal arbeide ved legesenteret fra september 2023 til februar 2024. VELKOMMEN!