Ingebjørg Sørfonden Lidal

Ingebjørg Sørfonden Lidal

Lege

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Praksisdager: mandag-onsdag-torsdag

Siren Haugland

Siren Haugland

Lege

Fastlege Dr. Med. Spesialist i allmennmedisin.
Praksisdager: tirsdag – torsdag – fredag.

Henrik Straume

Lege

Fastlege.
Praksisdager: tirsdag-onsdag-torsdag-fredag

Anna Jørdre

Anna Jørdre

Lege

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Praksisdager: mandag – tirsdag

Gunnhild Olsen

Gunnhild Olsen

Lege

Fastlege.

Praksisdager: mandag, onsdag og torsdag

Andreas Nøttveit

Andreas Nøttveit

Fastlege

Praksisdager: mandag, tirsdag, torsdag

Sindre Petersen

LIS1-lege

Jobber på legekontoret i perioden september -23 til februar -24

Karina

Karina

Helsesekretær

Trine

Trine

Helsesekretær

Kristi

Helsesekretær