Ingebjørg Sørfonden Lidal

Lege

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Praksisdager: mandag-onsdag-torsdag