Etter en periode uten heis er nå ny heis på plass og vi gleder oss over å kunne ta imot alle i vanlige lokaler i 3.etage igjen.