Alle legene hos oss har deler av timeboken tilgjengelig via helsenorge.no, slik at du selv kan velge tidspunkt. Vi har reservert flere hastetimer daglig, i tillegg noen halvakutte timer. Om du ikke finner egnet time, send derfor en elektronisk timeforespørsel eller ring oss. Ring alltid dersom det haster.

OBS i disse koronatider ved symptomer som feber, hoste, tungpust, rennende nese, sår hals, mageplager og manglende lukt og smakssans kan du ikke komme på vanlig time uten først å ha snakket med oss. Dersom dette er tilfellet må du kontakte oss enten via telefon eller på elektronisk melding i stedet for å velge time selv. Det samme gjelder dersom du på tidspunkt for valgt time vil være i karantene i forhold til covid-19