Influensavaksine er kommet. Er du i risikogruppe og har avtale om legetime i løpet av oktober og første del av november kan du få satt vaksinen på legetimen. Har du ikke avtale om legetime i denne perioden kan du komme innom på laboratoriet for vaksine. Drop in på laboratoriet for vaksine er  tirsdag -fredag 08.30-11.00 og 13 – 14.30

Oversikt over hvem som er risikogruppe og er spesielt anbefalt vaksine mot sesonginfluensa:

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege