Nye leger

Pensjonering Fastlege Rolf Reitan blir pensjonist på heltid fra oktober-23, vi vet at han vil bli savnet! Alle pasientene hans […]

Blodprøver

Vi har dessverre ikke kapasitet til drop-in på laboratoriet nå i sommer og du må ha avtale for dette.  

Reseptfornyelser

Vi ber om at du bruker helsenorge.no ved fornying av faste medisiner. Vi prioriterer disse meldingene og forsøker å svare innen neste […]

Bestilling av legetime på nett

Alle legene hos oss har deler av timeboken tilgjengelig via helsenorge.no, slik at du selv kan velge tidspunkt. Vi har reservert […]