Allergimedisiner

Vi anbefaler at alle med kjent pollenallergi tar medisiner til september/oktober, for minst mulig tvil om symptomer skyldes allergi eller […]

Reseptfornyelser

Vi ber om at du bruker helsenorge.no ved fornying av faste medisiner. Vi prioriterer disse meldingene og forsøker å svare innen neste […]

Bestilling av legetime på nett

Alle legene hos oss har deler av timeboken tilgjengelig via helsenorge.no, slik at du selv kan velge tidspunkt. Vi har reservert […]