Vi har åpent i hele sommer, og forsøker å være tilgjengelig og gi best mulig helsetjeneste. Det er likevel ikke mulig å besvare telefon og henvendelser i samme grad som vanlig. Vi vikarierer for hverandre ved ferieavvikling. Det betyr at legen(e) som er på jobb har vanlig drift med pasienter på dagtid, deretter leser samme lege meldinger til 1-4 andre leger om ettermiddagen. Om dette skal fungere er det viktig med mest mulig presis informasjon om din vurdering av hastegrad. Unngå unødige meldinger. E-konsultasjoner leses/besvares innen fem arbeidsdager. Ring derfor alltid ved behov for øyeblikkelig hjelp, evt til legevakt eller 113. Det er i ferietid ikke mulighet til å betjene generelle spørsmål som ikke haster. Vi forsøker å tilby legetime for problemer som haster eller er avtalt oppfølging av kjent sykdom. For andre plager vil du få best hjelp av fastlegen etter ferieavvikling. GOD SOMMER!