Vi er nå i all hovedsak ferdige med coronavaksinering på legekontoret. Videre vaksinering vil skje i regi av Bergen kommune. De har oppdatert informasjon om vaksinering av ulike alderstrinn på sine nettsider. Om du ikke er vaksinert og tilhører en av risikogruppene på fhi sin liste kan du sende spørsmål om vaksinering til fastlegen din, evt kan pårørende ringe med beskjed. Vi har har da mulighet for å rekvirere vaksine ved vaksinasjonssenter i kommunen. Dette gjelder kun de som kunne ha vært vaksinert allerede eller har nyoppstått sykdom, ikke for andre som ønsker endret prioritet, f eks pga reiser og ferieavvikling.

Vi tilbyr ikke vaksinen fra Janssen hos oss. Denne har redusert effekt og større risiko for alvorlige bivirkninger enn vaksinene i det ordinære programmet i Norge.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å tilby etterregistrering av vaksiner satt i utlandet.