Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Praksisdager: mandag-onsdag-torsdag-fredag