Rolf Reitan er sykemeldt i en periode fremover grunnet egen operasjon. Vi jobber med å finne en vikar. Inntil vi har en vikar på plass kan det bli noe lengre ventetid både for dere som har Reitan som fastlege og også hos de andre legene på kontoret.

Vi har daglig rom for akutte henvendelser for alle som har fastlege her hos oss. Dersom behovet for akuttime handler om sykemeldingsbehov uten egentlig behov for legetilsyn vil vi be om at de som har mulighet for å bruke egenmelding bruker dette i første omgang. De som har behov for en vurdering hos lege vil vi selvsagt se på en legetime!