Selv om vi etterhvert skal godta litt mer koronasmitte i samfunnet, ønsker vi at legekontoret skal være et trygt sted å komme. Det betyr at dersom du er nærkontakt og særlig om du er hustandsmedlem til en som er koronasmittet, må du ta kontakt for avklaring av om timen din kan endres til telefonkonsultasjon eller bør flyttes. Dette gjelder også ved alle andre former for luftveisinfeksjoner, også der koronatesten er negativ. Mye kan avklares på telefon, noen timer kan flyttes og i noen tilfeller må vi ha tiltak på kontoret for å forebygge smitte.

For å hindre smitte av både covid-19 og andre luftveisinfeksjoner ønsker vi fortsatt at det brukes munnbind på venterommet vårt.

Vi ønsker at dere spriter eller vasker hender når dere kommer og når dere forlater legekontoret