Vi har de siste ukene hatt et enormt antall henvendelser som følge av pandemiberedskap ved sykehusene, legevakten og i andre tjenester. Vi har også ansvar for å følge opp hjemmeboende som er syke av covid-19. Det vil defor ta betydelig lenger tid enn vanlig før vi kan besvare stabile og relativt normale prøver og røntgensvar. Vi prioriterer prøvesvar som gir behov for innleggelse eller henvisning til sykehus, og ved behov for ny eller endret behandling. Vi ber om at du ikke skriver eller ringer om prøvesvar uten at du er blitt dårligere / har behov for snarlig legehjelp. Om du har sendt e-konsultasjon vil denne vanligvis bli besvart innen 5 arbeidsdager, ring legekontoret eller legevakten tlf 116 117 ved behov for akutthjelp.