Lege

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Praksisdager: mandag – tirsdag – onsdag – fredag