Vi har oppdatert innholdet under kontaktinformasjon. Se gjerne på dette for informasjon om hvordan og når du bør ringe og når du er bedre tjent med å bruke helsenorge.no for å kontakte oss. Fra august 2019 må du åpne for kontakt via helsenorge.no for fortsatt å motta sms med timepåminning.