Har du de siste 14 dager fått luftveisinfeksjon etter opphold i Hubei-provinsen/Wuhan by i Kina, ELLER hatt nærkontakt siste 14 dager med personer som har fått påvist det nye coronaviruset  (2019-nCoV) ?
Ta i tilfelle kontakt med legekontoret pr telefon eller e-kontakt eller Bergen legevakt på 116117. Hold deg i ro hjemme til du har fått avklart tid for testing. På grunn av smittefare er det viktig at ikke smittebærere møter opp på venterommet. 
Tegn på luftveisinfeksjon kan være feber, hoste, brystsmerter, pustevansker.
Lege vil avtale time til undersøkelser og  innleggelse på sykehus.  Det er bare Haukeland sykehus som kan ta prøver på coronavirus.  Lege vil forklare hvordan du skal komme deg til sykehuset. Du skal ikke ta offentlig transport, og du skal ikke komme uanmeldt.
Vi følger råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, informasjonen vil oppdateres regelmessig på fhi.no ved endringer.