Vaksinering mot covid-19 går sakte og sikkert fremover. Vi ber om at du ikke ringer om vaksinespørsmål, vi ønsker å være tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp. De som får tilbud hos fastlege blir innkalt fortløpende når vi får tilgjengelige doser. Andre får tilbud via Bergen kommune i sentrum og i bydelene. Kommunen sender informasjon og oppdaterer sine nettsider når vaksinetilgangen er kjent. Følgende plan gjelder nå:

1) Hjemmeboende 80 år og eldre vaksineres hos fastlege.
2) Kommunen organiserer massevaksinasjon for alle i gruppen 65-79 år.
3) Risikogrupper i alderen 18-64 år vaksineres hos fastlege. Andre i denne aldersgruppen får tilbud via kommunen.

Ta elektronisk kontakt om du tilhører fhi sine risikogrupper uten å ha regelmessig kontakt med legekontoret, eller om du har alvorlig sykdom som ikke er kjent hos oss. Du kan også ta kontakt på vegne av pårørende.