Reseptfornyelser

Vi ønsker at du bruker helsenorge.no ved behov for fornying av resepter på faste medisiner. Vi prioriterer disse meldingene og […]

Drop-in på laboratoriet

Har du rekvisisjon fra andre for blodprøver eller avtale med lege hos oss for blodprøve uten legetime? Da kan du […]

Sykemelding på kontoret

Rolf Reitan er sykemeldt i en periode fremover grunnet egen operasjon. Vi jobber med å finne en vikar. Inntil vi […]