Ansatte

Anna Jørdre

Lege

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.

Praksisdager: mandag - tirsdag

Arne Flataker

Lege

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.

Praksisdager: mandag-onsdag-torsdag-fredag

Christin

Medisinsk sekretær

Ingebjørg Sørfonden Lidal

Lege

Fastlege

Praksisdager: mandag-onsdag-torsdag-fredag

Karina

Helsesekretær

Monica

Helsesekretær

Rolf Reitan

Lege

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.

Praksisdager: mandag - tirsdag - onsdag - fredag

Siren Haugland

Lege

Fastlege. Dr.med, spesialist i allmennmedisin.

Praksisdager: tirsdag - torsdag - fredag.

Trine

Helsesekretær