Pollensesongen har startet. Vi anbefaler at alle med kjent allergi tar medisiner fremover, for minst mulig tvil om symptomer skyldes allergi eller luftveisinfeksjon.
Om du tidligere har fått behandling som du er fornøyd med kan du sende elektronisk spørsmål om reseptfornyelse. Send e-konsultasjon ved kjent allergi og ønske om å endre medisiner, skriv i tilfelle hva du har brukt og hva som tidligere har fungert best. Om du har allergisk astma bør denne behandles fremover.  Ved en eventuell koronainfeksjon er det en fordel med mest mulig stabile lunger og luftveier.