Vi anbefaler at alle med kjent pollenallergi tar medisiner til september/oktober, for minst mulig tvil om symptomer skyldes allergi eller luftveisinfeksjon.
Om du tidligere har fått behandling som du er fornøyd med kan du sende elektronisk spørsmål om reseptfornyelse. Send e-konsultasjon ved kjent allergi og ønske om å endre medisiner, skriv i tilfelle hva du har brukt og hva som tidligere har fungert best. Om du har allergisk astma bør du behandles.  Ved en eventuell koronainfeksjon er det en fordel med mest mulig stabile lunger og luftveier.